Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2018

cukrowa
21:18
9851 bcdd 500
Reposted fromslid0 slid0 viachorera chorera
cukrowa
21:05
6398 087a 500
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer
cukrowa
21:03
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
cukrowa
20:58
8622 ffe6
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap viamatuszczak matuszczak
cukrowa
20:57
7677 df82 500
Reposted fromslodziak slodziak viaramoneska ramoneska
cukrowa
20:54
cukrowa
20:54
3134 c8f3 500
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
cukrowa
19:33
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viaLuukka Luukka
cukrowa
18:07
Reposted fromDennkost Dennkost viaLuukka Luukka
cukrowa
18:03
8565 1289 500
Reposted fromcukrowa cukrowa viastonerr stonerr

June 26 2018

16:00
3873 83d4 500
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer

March 05 2018

cukrowa
10:44
7735 a934
Reposted frombotanyplay botanyplay viaveryrude veryrude
cukrowa
10:36
1187 ebe5 500
Reposted fromgplyr gplyr viaveryrude veryrude

December 28 2017

cukrowa
22:25
Ludzie sukcesu mają siłę robienia rzeczy, na które nie mają ochoty. Czyli, że zamiast brać windę, zawsze cisną schodami do góry. Nikomu się nie chce wstawać rano razem z kogutami – serio – ale są wśród nas ludzie, którzy znajdują w sobie siłę, żeby to czynić i mimo podkrążonych oczu podbijać świat. Każde przełamanie wewnętrznego oporu, przekroczenie własnej granicy buduje w nas moc do działania i zwiększa wiarę we własne możliwości.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viastonerr stonerr
cukrowa
22:20

December 24 2017

18:13
3832 83e1 500
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
cukrowa
11:38
0069 bafe
Reposted fromursa-major ursa-major viaskinnylove skinnylove
cukrowa
11:31
Dla większości wrażliwców największą sztuką jest nauczyć się robić tyle samo dobrych rzeczy dla siebie, co dla innych, żyć dla siebie z taką samą pasją jak żyje się dla innych i czerpać z tego taką samą radość. 
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaazazel azazel
cukrowa
11:30
8998 4523
Reposted fromczajnikq czajnikq viaannanobody annanobody
cukrowa
11:30
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl