Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

21:43
9247 9279 500

galeriakrakow:

Sunset chaser.

(via Sunset chaser. - betina_grigore)

Krakow. Poland

cukrowa
21:43
2163 4c53 500
Reposted fromnebthat nebthat viainsanedreamer insanedreamer

April 12 2017

14:50
1966 5382
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaLuukka Luukka
cukrowa
14:48
cukrowa
14:46
6206 ba07 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
cukrowa
14:42
W końcu musimy sobie uświadomić, iż źródłem cierpienia jest nadzieja, ona bowiem zamienia krótkotrwałą przyjemność w długotrwałe piekło.
— Pema Chödrön
Reposted fromstonerr stonerr
cukrowa
14:42
Zmiana dotychczasowego porządku jest rodzajem próby, a to działa uzdrawiająco. Wydaje nam się, że wystarczy tylko pomyślnie ją przejść, przezwyciężyć problem. Ale problemów tak naprawdę nie da się ostatecznie rozwiązać. Raz jest dobrze, chwilę później nasz świat się rozpada. Potem znów jest dobrze, i znów wszystko się wali. Uzdrowienie płynie ze zgody na taki stan rzeczy – ze zgody na upływ czasu, na cierpienie, ale także na poczucie ulgi, na radość i na żal.
— Pema Chödrön
Reposted fromstonerr stonerr
cukrowa
14:41
cukrowa
14:40
Chciałabym być dobra. Nie być dla nikogo zgryzotą. Marzę, żeby moja obecność wpływała kojąco na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frombeinthe beinthe viawiktorja wiktorja
cukrowa
14:40
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viastonerr stonerr

April 06 2017

22:31
cukrowa
22:30
Nie chcę niczego mieć, dopóki nie znajdę takiego miejsca, w którym ja i otoczenie będziemy do siebie pasować. Nie wiem jeszcze, gdzie to jest, ale wiem dokładnie, jak tam będzie.
— Truman Capote
Reposted fromIriss Iriss viastonerr stonerr
cukrowa
22:30
Wybacz sobie w ciągu najbliższych pięciu minut, bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viastonerr stonerr
cukrowa
22:27
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamarlylee marlylee
cukrowa
22:27
7494 85cc
Reposted fromBabyLemonade BabyLemonade viamarlylee marlylee

April 01 2017

cukrowa
20:25
4843 6012
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaLuukka Luukka
cukrowa
20:24
3042 20e8
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaLuukka Luukka
cukrowa
20:23
Reposted fromnosmile nosmile viaLuukka Luukka

March 29 2017

cukrowa
21:22
4039 65f0 500
cukrowa
21:21
4203 c96a4153 fe9e
— I love the way you look at the world.
Reposted frombylejaka bylejaka viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl